publicerad: 2021  
härvidlag
här|­vid·lag
adverb
[hä´r-] el. med två huvudtryck
i detta av­seende
här­vidlag har han rätt
belagt sedan 1866; till 2lag!! i bet. 'ordning'