publicerad: 2021  
häst hästen hästar
häst·en
substantiv
ett stort, lätt tämjbart hov­djur som kan bära en person på ryggen eller an­vändas som drag­djur
hästavel; hästhage; hästrygg; ardennerhäst; fullblodshäst; rashäst; unghäst
frustande hästar; galopperande hästar; rykta en häst; sadla en häst; rida en häst; sitta till häst; hon red på en vit häst; en stilig löjtnant till häst; hästen tog det svåraste hindret; de spände hästarna för vagnen; en diligens dragen av fyra hästar; åka med häst och vagn; hon höll hästen i betslet; bilen skrämde hästen i sken
ibland bildligt för att ut­trycka hög grad av något
äv. om en lek­sak som ut­gör av­bildning av häst samt om ett gymnastik­redskap på fyra ben och med lång­sträckt läderklädd kropp
gymnastikhäst
hopp över häst
äv. var­dagligt hästkraft
en motor på 60 hästar
ljuga som en häst travar se ljuga
(man ska inte) skåda given häst i munnen (man ska inte) kritiskt granska en gåvahan undrade hur hon kunde ha råd att köpa en så dyr present, men bestämde sig för att inte skåda given häst i munnen
satsa på fel häst handla på grund­val av fel­aktig förut­sägelseatt ta risker och våga vara ny­skapande kan stå före­tag dyrt om det visar sig att de satsat på fel häst
satsa på rätt häst välja det rätta alternativetbland många svårbedömda sådana: hon har an­litat en ekonomisk råd­givare för att optimera sina chanser att satsa på rätt häst
stark som en häst se stark
sätta sig på sina höga hästar upp­träda över­lägset och ned­låtandehan sätter sig på sina höga hästar och styr och ställer som han vill med de an­ställda
trojansk häst person eller grupp som infiltrerar och försvagar ett land eller en organisationför något annat lands etc. räkning ○ äv. om oönskad program­varasom ofta ligger gömd i annat program: virus­skyddet signalerade att en trojansk häst tagit sig in i datorn
äta som en häst se äta
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); runform histR, fornsvenska häster; nord. ord; ur en ur­germansk sidoform till hingst