publicerad: 2021  
hästskojare häst­skojaren, plural häst­skojare, bestämd plural hästskojarna
häst|­skoj·ar·en
substantiv
häs`tskojare
ohederlig hästhandlare
ofta bildligt om person som försöker lura andra med tarvliga knep
belagt sedan 1850