publicerad: 2021  
högförräderi hög­förräderiet hög­förräderier
hög|­för·räd·eri·et
substantiv
[-i´] el. [hö`g-]
brottslig handling som äventyrar det egna landets viktigaste intressen särsk. dess yttre säkerhet
han fick livs­tids fängelse för hög­förräderi
ibland äv. om brott som riktar sig mot ett lands över­huvud el. dess stats­skick
belagt sedan 1758