publicerad: 2021  
höjdpunkt höjd­punkten höjd­punkter
höjd|­punkt·en
substantiv
höj`dpunkt
till­fälle (in­om ut­sträckt förlopp) vars inne­håll ger den an­genämaste eller intensivaste upp­levelsen
SYN. clou JFR klimax, kulmen
(någots) höjdpunkt
höjdpunkten (av/på något)
höjdpunkten (av något)
höjdpunkten (något)
festens höjd­punkt var fyr­verkeriet; resans höjd­punkt var de två dagarna i Rom; striden nådde sin höjd­punkt på efter­middagen
belagt sedan 1842