publicerad: 2021  
rekord rekordet, plural rekord, bestämd plural rekorden
re·kord·et
substantiv
[-kå´rd]
resultat som över­träffar alla tidigare särsk. i sport­sammanhang men äv. all­männare
rekordfart; rekordförsök; rekordnotering; rekordtid; hastighetsrekord; höjdrekord; publikrekord; världsrekord; värmerekord
rekord (i/på/för något)
rekord (för något)
rekord (i något)
rekord (något)
ett svår­slaget rekord; slå rekordet; sätta nytt rekord; förbättra sitt personliga rekord; tangera rekordet; inne­ha rekordet; det svenska rekordet i höjd­hopp; 379 motioner på ett år är rekord
äv. bildligt, ibland som förstärkande för­led
rekordbillig; rekorddyr; rekordung
slå alla rekord över­träffa alltjulhandeln slog som vanligt alla rekord
belagt sedan 1888; av engelska record 'ur­kund; protokoll; rekord'; till lat. recorda´ri 'erinra sig'