publicerad: 2021  
ila ilade ilat
verb
i`la
1 brådskande förflytta sig
någon ilar (någonstans)
stats­ministern ilade vidare till press­konferensen
äv. bildligt om icke-levande före­teelser
ilande moln
belagt sedan ca 1452 (Nya eller Karls-Krönikan); fornsvenska ila; av lågtyska ilen med samma betydelse; ev. besläktat med lat. i´re 'gå' och med il
2 ge plötslig rysning eller smärt­förnimmelse
något ilar (någonstans)
det ilade i tänderna; tänderna ilade
belagt sedan 1740; sv. dial. ila 'storma; vina'; till il
ilailande