publicerad: 2021  
import importen importer
im·port·en
substantiv
[-pårt´]
organiserad in­försel av varor från ut­landet till det egna landet
MOTSATS export JFR införsel 1
importavgift; importrestriktion; importtull; importöverskott; oljeimport; vapenimport
import (av någon/något) (från något) (till något)
import (av någon) (från något) (till något)
import (av något) (från något) (till något)
importen av ädla trä­slag
äv. om mängden el. värdet av det in­förda godset
importen över­steg exporten med 20 miljarder
ibland äv. beträffande annat än varor
import av arbets­kraft; import av tjänster
äv. om det importerade
lagets senaste finska import stod för två mål­givande passningar
belagt sedan 1807; till importera