publicerad: 2021  
inadekvat neutrum inadekvat, bestämd form och plural inadekvata
in·ad·ekv·at
adjektiv
inadekva´t
som inte svarar mot situationens krav
kursen var helt inadekvat för sina syften
äv. något all­männare oriktig
svaret var inadekvat
belagt sedan 1822; till in- och adekvat