publicerad: 2021  
in-
förled
med mot­satt egenskap mot den som an­ges av efter­ledet
JFR anti-, o- 1
inaktuell; infertil; inkomplett; inseparabel; intolerant
belagt sedan 1544; av lat. in´-, nekande prefix, 'o-'; dess­utom varianterna il´-, im´-, ir´-, beroende på det första ljudet i huvud­ordet