publicerad: 2021  
induktans induktansen
in·dukt·ans·en
substantiv
induktan´s
(mått på) förmåga hos elektrisk spole att skapa ett magnetiskt flöde och där­med mot­verka ändringar i ström­styrkan
JFR henry
en transformator med stor induktans
belagt sedan 1918; till inducera