publicerad: 2021  
industrirobot industri­roboten industri­robotar
industri|­rob·ot·en
substantiv
industri`robot
(människo­liknande) maskin som kan ut­föra industriellt arbete som förr krävde mänskliga arbetsinsatser
in­förandet av industri­robotar har lett till att många jobb har försvunnit
belagt sedan 1968