publicerad: 2021  
industri industrin industrier
industri·er
substantiv
industri´
närings­gren som bygger på till­verkning och förädling i större skala vanligen med maskiner
industriarbetare; industrietablering; industrisamhälle; oljeindustri; textilindustri; verkstadsindustri
lätt industri; tung industri; den mekaniska industrin; industri och hant­verk
äv. om en­skild an­läggning för detta
en lärlings­utbildning där eleverna till­bringar minst halva tiden på en industri
äv. ut­vidgat verksamhet som bedrivs i stor skala
nöjesindustri; upplevelseindustri
tung industri industri som producerar rå­varor, halv­fabrikat och tyngre färdiga varor
belagt sedan 1789; via franska av lat. indus´tria 'verksamhet; flit'