publicerad: 2021  
infix infixet, plural infix, bestämd plural infixen
in·fix·et
substantiv
infix´
betydelse­bärande ord­del (av affix­typ) som placeras inne i ord­stam i vissa språk (inte svenska)
i det latinska verbet "fingere" är "n" infix
belagt sedan 1883; bildat med lat. in´ 'in i', efter mönster av affix, prefix, suffix