publicerad: 2021  
injektion injektionen injektioner
in·jekt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 in­sprutning av läke­medel el. drog
injektionsnål; injektionsspruta; tvångsinjektion
injektion (av något) (i någon/något)
injektion (av något) (i någon)
injektion (av något) (i något)
en injektion (något)
subkutan injektion; intramuskulär injektion; intravenös injektion; injektion av bedövnings­medel; injektion av heroin
äv. om en dos av vätskan
äv. bildligt var­dagligt stimulans
målet blev den injektion laget behövde
belagt sedan 1704; av lat. injec´tio 'ngt som kastas in'; jfr ur­sprung till injicera
2 metod för förstärkning eller tätning (av jord eller berg­grund) genom in­sprutning av material e.d; vid byggnads­arbete
sprickinjektion
injektion av betong vid sättnings­skador
belagt sedan 1953