publicerad: 2021  
insatsstyrka insatsstyrkan insatsstyrkor
in·sats|­styrka
substantiv
in`satsstyrka
polisiär el. militär enhet ut­vald för sär­skilt krävande upp­drag
nationella insats­styrkan; marinens insats­styrka
belagt sedan 1950