publicerad: 2021  
insatslägenhet insats­lägenheten insats­lägenheter
in·sats|­läg·en·het·en
substantiv
in`satslägenhet
lägenhet som den boende själv satsar pengar i för att täcka en del av framställningskostnaderna
det brukar vara lägre hyra i insats­lägenheter
belagt sedan 1954