SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
flyta in´ verb flöt flutit, pres. flyter flyt·eräv. fast sammansättn., seinflyta plan­enligt nå (viss mot­tagare) rum.anmälnings­avgifterna började flyta inflyta in (ngnstans)sedan 1723Subst.:inflytande