publicerad: 2021  
insikt in­sikten in­sikter
in|­sikt·en
substantiv
in`sikt
upp­nådd (djupare) förståelse av under­liggande orsaker, sam­band eller dylikt; vanligen grundad på med­vetet tanke­arbete
JFR kunskap
sjukdomsinsikt; självinsikt
en insikt (i/om något/sats)
en insikt (i något)
en insikt (i sats)
en insikt (om något)
en insikt (om sats)
insikten (sats)
en gryende in­sikt om problemets vidd; han kom till in­sikt om situationens allvar
i plur. äv. kunskaper (grundade på förståelse)
hennes djupa in­sikter i amerikanska samhällsförhållanden; elevernas in­sikter och färdigheter
belagt sedan 1735; efter tyska Einsicht med samma betydelse, till einsehen 'in­se'; jfr ur­sprung till avsikt; 1sikt!!, åsikt