publicerad: 2021  
inspektera inspekterade inspekterat
verb
inspekte´ra
ut­föra (kvalitets)kontroll av någon verksamhet; ofta genom formellt besök eller dylikt
någon inspekterar någon/något
någon inspekterar någon
någon inspekterar något
han inspekterade lokalerna; generalen inspekterade trupperna; rektorn kom och inspekterade under­visningen
spec. under­söka (människo­kroppen) med hjälp av synen t.ex. vid läkar­undersökning
belagt sedan 1820; av lat. inspecta´re 'till­se'; jfr ur­sprung till prospekt, respekt, spektakel
inspekterainspekterande, inspektering, inspektion