publicerad: 2021  
1inspektor inspektorn inspektorer
substantiv
inspek`tor
delvis historiskt person som ut­övar viss till­syn över institution eller dylikt; vanligen som förtroende­uppdrag
hon är inspektor för Värm­lands nation vid Upp­sala universitet
belagt sedan 1670
2inspektor inspektoren inspektorer
in·spekt·or·er
substantiv
inspekto´r
ofta i sammansättn. (titel för) person som yrkes­mässigt har upp­syn över viss verksamhet
belagt sedan 1635