publicerad: 2021  
inspiration inspirationen inspirationer
in·spir·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 in­givelse eller på­verkan som förlöser den skapande förmågan spec. i konstnärliga och religiösa samman­hang
inspiration (av/från någon/något) (till något/att+verb)
inspiration (av någon) (till något)
inspiration (av någon) (till att+verb)
inspiration (av något) (till något)
inspiration (av något) (till att+verb)
inspiration (från någon) (till något)
inspiration (från någon) (till att+verb)
inspiration (från något) (till något)
inspiration (från något) (till att+verb)
inspiration (av/från någon/något) (att+verb)
inspiration (av någon) (att+verb)
inspiration (av något) (att+verb)
inspiration (från någon) (att+verb)
inspiration (från något) (att+verb)
hämta inspiration hos klassikerna; impressionisterna sökte inspiration i naturen; bibelns profeter an­sågs skriva under gudomlig inspiration
äv. något all­männare
de unga socialisterna sökte inspiration hos Marx
belagt sedan 1708; se ur­sprung till inspirera
2 inandning
belagt sedan 1642