publicerad: 2021  
insulär insulärt insulära
in·sul·är
adjektiv
insulä´r
som av­ser eller är typisk för en ö
fuktigt, snarast insulärt klimat
äv. bildligt av­skild från yttre (intellektuella) impulser
det insulära kultur­livet i 1800-talets Sverige
belagt sedan 1818; av franska insulaire med samma betydelse; till lat. insula´ris 'ö-'; jfr ur­sprung till isolera