publicerad: 2021  
intention intentionen intentioner
in·tent·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
ofta plur. planerad följd av handlande
regeringens intentioner var oklara; laget har goda intentioner men det brister i ut­förandet
belagt sedan 1578; av lat. inten´tio 'spänning'; jfr ur­sprung till intendent, 1intensiv!!