publicerad: 2021  
1intensiv intensivt intensiva
in·tens·iv
adjektiv
[-i´v] el. [in´-]
kraftig och ihållande vid varje tid­punkt ofta så att alla krafter tycks ha satts in mot ett begränsat om­råde el. under en begränsad tid
intensiv eld­givning; en intensiv kampanj; en intensiv känsla; ett intensivt sken; en intensiv smärta; en intensivt röd klänning (adverbial); arbeta intensivt (adverbial)
spec. om verksamhet som kräver stor mängd av arbets­kraft el. kapital (el. båda­dera i förhållande till areal eller dylikt)
arbetsintensiv; kapitalintensiv; personalintensiv
intensivt jord­bruk
belagt sedan 1808; till lat. inten´sus 'spänd', till inten´dere, se ur­sprung till intendent
2intensiv intensiven
in·tens·iv·en
substantiv
intensi´v
var­dagligt vanligen bestämd form intensiv­vårds­avdelning
han fick tas in på intensiven; hon ligger på intensiven
belagt sedan 1960-talet