publicerad: 2021  
interferon interferonet
inter·fer·on·et
substantiv
[-å´n]
ett protein som bildas i celler vid virusinfektion och bi­drar till att öka motstånds­kraften mot nya virusinfektioner
belagt sedan 1964; av engelska interferon med samma betydelse, till interfere 'hindra'; jfr ur­sprung till 2interferens!!