publicerad: 2021  
1interferens interferensen interferenser
inter·fer·ens·en
substantiv
interferen´s
överlagring mellan olika våg­rörelser så att våg­rörelsen förstärks i vissa om­råden och försvagas i andra
interferens (mellan några) interferens (med något)
interferens mellan ljus­strålar; interferens på en vatten­yta
spec. med ton­vikt på störande effekt
den dåliga tv-bilden berodde på interferens
äv. ut­vidgat språk­vetenskap m.m. (ömse­sidig) på­verkan
interferensen mellan svenskan och finskan i Fin­land på­verkar i första hand ord­förrådet i respektive språk
belagt sedan 1834; till inter- och lat. feri´re 'slå, stöta'
2interferens ingen böjning, utrum
inter·fer·ens
substantiv
[-fe´-] äv. [-fi´-]
regel­vidrig avskärning av mot­spelares väg i is­hockey
belagt sedan 1948; av engelska interference med samma betydelse, till interfere 'gå emellan; hindra'; eg. samma ord som 1interferens!!