publicerad: 2021  
introducera introducerade introducerat
verb
introduce´ra
1 in­föra och göra bekant i viss krets, på visst om­råde eller dylikt
JFR lansera
någon introducerar någon/något (i/på något)
någon introducerar någon (i något)
någon introducerar någon (något)
någon introducerar något (i något)
någon introducerar något (något)
Kafka introducerades i Sverige på 1940-talet; i filmen introduceras några nya grepp
äv. med ton­vikt på den/det in­fördas för­del skaffa till­träde till viss krets, marknad eller dylikt
hon introducerades i societeten; de nya japanska bilarna introducerades i Europa
spec. skriva in (adlig person) på Riddar­huset
ätten var än­nu inte introducerad
belagt sedan 1647; av lat. introdu´cere 'in­föra'; jfr ur­sprung till deducera, inducera, reducera
2 ge en första förtrogenhet med visst ämne eller dylikt
någon/något introducerar någon i/till något/sats
någon introducerar någon i något
någon introducerar någon i sats
någon introducerar någon till något
någon introducerar någon till sats
något introducerar någon i något
något introducerar någon i sats
något introducerar någon till något
något introducerar någon till sats
boken introducerar läsaren i Sveriges moderna historia
belagt sedan 1868
introduceraintroducerande, introducering, introduktion