publicerad: 2021  
brev brevet, plural brev, bestämd plural breven
brev·et
substantiv
1 slutet skriftligt med­delande till person som är ut­om direkt räck­håll vanligen in­lagt i igen­klistrat kuvert och befordrat med post; ofta med privat el. personligt inne­håll av viktigare slag
JFR vykort
affärsbrev; hotbrev; kärleksbrev; svarsbrev; tjänstebrev
ett personligt brev; ett anonymt brev; ett rekommenderat brev; skriva ett brev; posta ett brev; skicka ett brev; lägga ett brev på lådan
ett brev (till någon) (om någon/något/sats)
ett brev (till någon) (om någon)
ett brev (till någon) (om något)
ett brev (till någon) (om sats)
alla brev besvaras; han brukar spara alla gamla brev; Strindbergs brev i tolv volymer; jag hän­visar till mitt brev av den 17 augusti
äv. något ut­vidgat
ett elektroniskt brev
äv. med ton­vikt på post­befordringen
upp till 2 000 grams vikt befordras försändelsen som brev
äv. om (personlig) text av­sedd att läsas av många personer; spec. i viss litterär fiktion
brevroman; resebrev; skaldebrev; studiebrev
Paulus brev till romarna
äv. bildligt om före­mål med liknande ut­seende
(komma) som ett brev på posten (komma) säkert och oundvikligtpå hösten kommer förskole­barnens förkylningar som ett brev på posten
öppet brev till någon brev riktat till person eller organisationsom publiceras i tidning: Zolas öppna brev till den franske presidenten ("J'accuse ...") publicerades på tidningen Aurores första­sida
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska bref; av lat. brev´e 'brev; kort skrivelse', till brev´is 'kort'
2 vanligen i sammansättn. typ av dokument av rättslig eller administrativ natur med ton­vikt på dess bevis­värde i mer el. mindre juridiska samman­hang; ofta om vissa typer av diplom
JFR urkund
beslutet konfirmerades i ett kungligt brev
belagt sedan 1285 stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)
Det kom ett brev om sommar­säd,
om vinbärsbuskar, körsbärsträd,
ett brev ifrån min gamla mor
med skrift så darr­hänt stor. Pär Lagerkvist, Det kom ett brev om sommar­säd (i Den lyckliges väg, 1921)