publicerad: 2021  
intyg in­tyget, plural in­tyg, bestämd plural in­tygen
in|­tyg·et
substantiv
in`tyg
underskrivet dokument som ut­gör formellt bevis på någons kompetens eller dylikt el. någots kvalitet eller dylikt
läkarintyg; sjukintyg; äkthetsintyg
ett intyg (om/på något/sats)
ett intyg (om något)
ett intyg (om sats)
ett intyg (något)
ett intyg (sats)
ett skriftligt in­tyg; skriva ett in­tyg; ut­färda ett in­tyg; visa upp ett in­tyg; in­tyg om genom­gången ut­bildning
belagt sedan 1790; till intyga