publicerad: 2021  
intyga intygade intygat
verb
in`tyga
ut­färda in­tyg om
någon intygar något/sats
någon intygar något
någon intygar sats
här med in­tygas att ovan nämnda person har arbetat på vårt före­tag under 2019
ofta ut­vidgat gå i god för riktigheten av något på­stående eller dylikt
hon in­tygade att han hade varit hemma kvällen innan
belagt sedan 1738; av lågtyska intügen med samma betydelse; jfr ur­sprung till betyga, 2tyg 1, övertyga
intygaintygande