publicerad: 2021  
intäkt in­täkten in­täkter
in|­täkt·en
substantiv
in`täkt
sär­skilt in­om bok­föring och i fråga om beskattning ofta plur. (penning)medel som in­flyter till viss person eller organisation genom en­staka ekonomiskt åtagande el. för viss period
MOTSATS utgift JFR inkomst
biljettintäkt; exportintäkt; publikintäkt
intäkter (av/från något)
intäkter (av något)
intäkter (från något)
in­täkterna från matchen går oavkortade till ungdoms­verksamheten
ta som/till in­täkt för åberopa som stöd förministern tog rapporten till in­täkt för ytterligare ned­skärningar in­om departementen
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska intäkt, till taka 'ta'; jfr da. (tage til) indtægt