publicerad: 2021  
invertsocker invertsockret
in·vert|­sockr·et
substantiv
invert`socker
blandning av glukos och fruktos erhållen genom sönderdelning av sackaros på kemisk väg
belagt sedan 1872; till invertera