publicerad: 2021  
invertera inverterade inverterat
verb
inverte´ra
ändra till om­vänd ordning eller om­vänt läge i förhållande till det normala el. ur­sprungliga
invertera något
i fråge­satser an­vänds ofta inverterad ord­följd, dvs. predikatet före­går subjektet
spec. matematik bilda nytt bråktal genom att låta täljare och nämnare byta plats i visst bråktal
det inverterade värdet av 3/4 är 4/3
i perfekt particip äv. (skenbart) mot­satt
en öd­mjukhet som var ett slags inverterat hög­mod
belagt sedan 1660; av lat. inver´tere 'vända om'
inverterainvertering