publicerad: 2021  
irritera sig irriterade irriterat
verb
irrite´ra sig
bli irriterad
någon irriterar sig (på/över någon/något/att+verb/sats)
någon irriterar sig (någon)
någon irriterar sig (något)
någon irriterar sig (sats)
någon irriterar sig (på att+verb)
någon irriterar sig (över någon)
någon irriterar sig (över något)
någon irriterar sig (över sats)
någon irriterar sig (över att+verb)
irritera sig över små­saker; irritera sig på hur andra kör i trafiken; hon irriterade sig på hans själv­säkerhet
belagt sedan 1943
irritera sigirriterande, irritering, irritation