publicerad: 2021  
isgata isgatan isgator
is|­gat·an
substantiv
i`sgata
is­beläggning på väg­bana el. trottoar och dylikt; med tanke på den risk personer och for­don ut­sätts för
han väjde för ett stycke som var rena is­gatan
belagt sedan ca 1645