SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
flö`de substantiv ~t ~n flöd·etframströmmande av vätska särsk. vatten fys.geogr.tid.JFRcohyponym1ström 1 bäckens lugna flödeäv. all­männareriklig till­försel ljusflödetonflödeett konstant flöde av nyheteräv. (i fråga om tid)det att förflyta tidens flödeäv. om magnetiska el. elektriska kraft­linjerflödestäthetett flöde (av ngt)sedan trol. början av 1400-taletFragmente einer mittelschwedischen Postille (Meissner)fornsv. flöþe; bildn. till flöda