publicerad: 2021  
joint venture ingen böjning, neutrum
substantiv
[djåj´nt ven´tçör]
projekt där flera före­tag (ofta från olika länder) sam­verkar
före­taget ska starta ett joint venture till­sammans med ett grekiskt bo­lag
äv. om gemensam aktivitet i all­mänhet
belagt sedan 1970; av engelska joint venture med samma betydelse, eg. 'gemensam risk'