publicerad: 2021  
joker jokern jokrar
jokr·ar
substantiv
[jå´k-]
extra spel­kort som kan an­vändas för vilken färg och valör som helst och vanligen före­ställer en narr eller dylikt
äv. bildligt någon eller något som kan upp­träda på oförutsägbart sätt
den ny­tillträdde presidenten kan bli en joker i leken när det gäller landets relationer med intilliggande stater
belagt sedan 1903; av engelska joker 'skämtare; joker'; jfr ur­sprung till practical joke