publicerad: 2021  
jordabalk jorda­balken
jorda|­balk·en
substantiv
jo`rdabalk
vanligen bestämd form sing. lag som reglerar inne­hav av fast egendom
JFR balk 3
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska iorþabalker