publicerad: 2021  
jubelår jubel­året, plural jubel­år, bestämd plural jubel­åren
jubel|­år·et
substantiv
ju`belår
hög­tids­år in­om vissa religioner när alla ska bli förlåtna för sina synder m.m.; bl.a. in­om judendomen och katolska kyrkan
(under) jubelåret
in­om katolska kyrkan firas jubel­år vart 25:e år
belagt sedan 1621
Räddningstimman för världen slår,
nu begynner vårt jubel­år. Psalm­boken 114:3 ("Stilla natt", svensk text Carl Oscar Mannström 1915)