publicerad: 2021  
jurist juristen jurister
jur·ist·en
substantiv
jurist´
person som (yrkes­mässigt) ägnar sig åt juridik och som vanligen har någon juridisk examen
juristexamen; bankjurist; bolagsjurist; hovrättsjurist
försvars­ministern vill gärna ha med två jurister i ut­redningen
äv. om person som studerar för att av­lägga juridisk examen
juristerna har tenta på lör­dag
belagt sedan 1527; av medeltidslat. juris´ta med samma betydelse