publicerad: 2021  
järnbruk järn­bruket, plural järn­bruk, bestämd plural järn­bruken
järn|­bruk·et
substantiv
`rnbruk
industriell an­läggning för fram­ställning av rent järn ur järn­malm, samt för förädling; särsk. om an­läggning med gamla anor
järn­brukens tid är ute i stora delar av Bergs­lagen
belagt sedan 1584