publicerad: 2021  
jättebaby jätte­babyn, plural jätte­babyar el. jätte­babyer äv. jättebabies
jätte|­baby·ar
substantiv
jätt`ebaby
mycket stor­växt baby
äv. om stor­växt vuxen (ibland barnslig) person
en man som såg ut och upp­förde sig som en jätte­baby
belagt sedan 1921