publicerad: 2021  
kabel kabeln kablar
kabl·ar
substantiv
[ka´b-] äv. [ka`b-]
1 typ av grovt tåg­virke som är hop­snott för att bli elastiskt för bogsering och dylikt
äv. om grövre vajer eller dylikt
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Ett Forn-Svenskt Legendarium); fornsvenska kabel 'rep; skeppståg'; av franska câble 'rep; kabel'; av lat. cap´ulum 'rep', till cap´ere 'ta; gripa'; jfr ur­sprung till kapabel
2 elektrisk ledning med kraftig isolering
kabelbrott; kabeltrumma; elkabel; koaxialkabel; telefonkabel
dra kablar
belagt sedan 1878