publicerad: 2021  
kabelskåp kabel­skåpet, plural kabel­skåp, bestämd plural kabel­skåpen
kabel|­skåp·et
substantiv
ka`belskåp
skåp som inne­håller an­ordningar för koppling av el- eller telekablar t.ex. vid änd­punkten av en sträcka där kabeln går under jord el. vatten
belagt sedan 1917