publicerad: 2021  
kabin kabinen kabiner
kab·in·en
substantiv
kabi´n
litet, av­skilt ut­rymme i båt eller for­don för passagerare el. förare
förarkabin
äv. om hela passagerar­utrymmet i flyg­plan, i mot­sats till förar­utrymmet
äv. om (öppna el. slutna) vagnar i lin­banor, liftar och dylikt
kabinbana; kabinlift
belagt sedan 1907; av engelska cabin med samma betydelse; av franska cabine 'hytt'; av senlat. capann´a 'jordhydda'