publicerad: 2021  
kadersystem kader­systemet, plural kader­system, bestämd plural kader­systemen
kader|­syst·em·et
substantiv
ka`dersystem
mindre brukligt organisation av krigs­makt som inne­bär att visst befäl är fast an­ställt medan reservbefälet och de meniga tjänst­gör bara kortare tid
belagt sedan 1873