publicerad: 2021  
kadmium kadmiet el. kadmium el. kadmiumet
Cd
kadmi·um·et
substantiv
kad´mium
ett silver­vitt, tyngre, metalliskt grund­ämne som an­vänds bl.a. till färg­ämnen, rostskydd och lätt­smälta legeringar
belagt sedan 1818; av lat. cadmi´a, grek. kadmei´a 'zinkmalm', till det grek. ort­namnet Kad´mos; jfr ur­sprung till galmeja