publicerad: 2021  
kaffeträd kaffe­trädet, plural kaffe­träd, bestämd plural kaffe­träden
kaffe|­träd·et
substantiv
kaff`eträd
typ av träd som ger kaffe­bönor och i plantagerna vanligen hålls beskuret som buske
belagt sedan 1734